lørdag 15. august 2009

Skyskraperspeil
"(...) savner vinger, savner dem sårt,
savner dem så han tvinges
til beskjemmede svev på fjærløs,
naken oppmerksomhet."
Overs. Ole Michael Selberg

Minna Winther var liten og skjør, men det var bare om hennes ytre de noe nedverdigende adjektiv kunne brukes. Hennes vesen var tilstedeværende og klart, som et lysende fyrtårn som med sin alarmerende blinking redder alle skipbrudne, enten de vil det eller ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar