onsdag 31. mars 2010

...then we take BerlinGod påske! Og endelig, etter erindringens og L. Cohens Berlin venter nå det ekte, med den sammenslyngede tiden, storbyens diskurs, terskelsonene. Beriket og evig forandret av Walter Benjamins Barndom i Berlin. Byens topografi, tydelig merket av alle menneskene som har bodd der. Spor er avlagt i tingene, gir de en gjenklang som pipler gjennom bevisstheten. Vi reiser for å få løfter vi ikke kan få tilgang til, for å tenke med ørene. Vi skal dit for å gå oss vill, for bare på den måten kan man forstå Berlin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar