mandag 22. mars 2010

What shall the history books read?


Lt. Aldo Raine: You know, where I'm from... 
Col. Hans Landa: Yeah, where is that, exactly? 
Lt. Aldo Raine: Maynardville, Tennessee. 
[pause] 
Lt. Aldo Raine: Up 'ere, when you engage in what the federal government calls "illegal activity" but what we call "a man tryin' to make a livin' for his family sellin' moonshine liquor," it behooves oneself to keep his wits. Long story short, we hear a story too good to be true... it ain't. 
Col. Hans Landa: Sitting in your chair, I would probably say the same thing. And 999 point 999 times out of a million, you would be correct. But in the pages of history, every once in a while, fate reaches out and extends its hand. 
[pause]
Col. Hans Landa: What shall the history books read? 


Inglourious Basterds. Og det er de virkelig, alle som en. Men samtidig er de fascinerende, innfløkte, skarpe. Overdrevne til det teatralske. Tragikomiske og uforståelige, likevel menneskelige nok til at latteren stanser i halsen.

Cristoph Waltz er glimrende som Col. Hans Landa, med sin utstuderte, systematiske og elegante ondskap, med gester og mimikk som får det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Brad Pitt er også overbevisende som Lt. Aldo Raine: intens, forvirret, gal. Og sånn er de alle. De har forlengst overskredet galskapens grense og kan aldri gå tilbake. Brutaliteten, ondskapen og løgnen blir en nødvendighet, akkurat som døden blir en nødvendig konsekvens av de fleste handlinger.

Fiksjon i fiksjonen, film i filmen, kinoen som stedet der krigen skal avsluttes. For det er nettopp gjennom filmen Shosanna Dreyfus får sin hevn, der hun fyller hele skjermen med sitt ansikt og gjentar: "My name is Shosanna Dreyfus and THIS is the face... of Jewish vengeance!". Brannen, kaoset og volden er så vakker som den bare kan være hos Tarantino. Dette er den fullkomne omskrivingen av historien, tilfredstillende grusom, rå og fylt med mening.

Jeg kan ikke annet enn å være enig med Lt. Aldo Raine i det han i filmens siste scene utbryter: "You know somethin', Utivich? I think this might just be my masterpiece." 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar