lørdag 17. april 2010

"Nobody intends to put up a wall!"

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" ("Nobody intends to put up a wall!")
(Walter Ulbricht, Leader of the GDR, June 15th 1961 - 2 months before the Berlin Wall was built)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar