onsdag 23. september 2009

Reading now

"Den langvarige krystalliseringsprosessen som hadde forandret den døde grenen til et sant underverk, stod for Beyle, med hans egne ord, som en allegori over kjærlighetens vekst i våre sjelers saltgruver. (...) Mme Gherardi var imidlertid ikke beredt til å gi avkall på den barnlige fryden som beveget henne denne dagen. (...) Beyle oppfattet dette som en demonstrasjon av en av de vanskelighetene som alltid uten varsel dukket opp når han lette etter en kvinne som kunne leve opp til hans egen tankeverden."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar