tirsdag 11. januar 2011

Konstellasjoner

Forbindelsene mellom mennesket og universet, mellom makrokosmos og mikrokosmos. Medisinen og kunsten som har samme kilde, nemlig magien - systemet som baserer seg på ordets allmakt. Ordet som kan trøste og helbrede, som kan innskrive sammenhenger i alt som omgir oss, som har evnen til å omdanne kaos til fortellinger. De vi forteller om våre liv, som vi hele tiden er nødt til å justere, omskrive, som alltid er litt på siden av sannheten, til en viss grad konstruksjon, til en viss grad erindring brukt til å si noe om nåtiden, og forhåpentligvis fremtiden. En historie som aldri slutter å forandres, som kontinuerlig former og forklarer våre avgjørelser, dommer og valg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar