fredag 9. oktober 2009

Seen from above

Om høstutstillingen 2009, med fokus på tre verk

“The More Time Passes the More I’m Sorry About it”. Hovedinntrykket er ettertanke som fører til anger. Så følger "Mekanisk <-> Organisk". Mekanikkens overgang til det organiske, men kanskje heller omvendt. Det utopiske og det apokalyptiske: det apokalyptiske som for meg ble det mekaniske tatt til et høyere nivå, men på den andre siden trær, hager, ”Creaking Trees / Groaning”. Før og etter på samme tid, disseksjon som kan være skapelse. Og dyr. Opphøyde dyr, dyr det lages byster av. Dyr som fortjener å bli sett.

(…) To preserve our peace of mind, animals die
more shallowly: they aren’t deceased, they’re dead.
They leave behind, we’d like to think, less feeling and less world,
departing, we suppose, from a stage less tragic. (…)
W. Szymborska


Transfer, Øystein Dahlstrøm
Noe i dette fotografiet minner meg om Edward Hoppers malerier. Dette er i så fall Hopper i sin ytterste konsekvens, helt fratatt spor av det menneskelige. Symmetrien og den metalliske orden er vakker, men det er en kald, mekanisk skjønnhet.

Roma, Crispin Gurholt
Dette er også et fotografi, men her er det menneskelige aspektet sterkt til stede. Tre mennesker i et galleri, rundt dem malerier, skulpturer, bøker og speil, ansamling av rekvisitter som utallige generasjoners virke har skylt på land. Menneskene er også stiliserte, kledd i kostymer mer enn klær. I midten av bildet er det et tungt trebord som deler rommet i to. På den ene siden sitter en eldre elegant kvinne med forakt i blikket, og en mann, oppslukt av en avis, med en rosenkrans i hånden. På den andre siden av bordet er det en ung kvinne. Klærne hennes er glorete, ved siden av seg har hun en reiseveske, ansiktet er vansiret. For meg er de et bilde på det nye og det gamle Europa: adskilt av en grense som aldri kan overskrides, uansett hvor mye den unge kvinnen forsøker. Hun er for såret, for svak. Hun kan aldri bli noe annet enn en reisende.

Night, Farhad Kalantary
Ubehaget senker seg med en gang jeg går inn på det bekmørke rommet, og det tar lang tid før øynene venner seg til mørket. Det er slitsomt å se på lerrettet, jeg veksler mellom anstrengende stirring og ufokusert flakking, og opplever begge deler som like ubehagelige. Så skjer det noe. Bildene som glir forbi noe jeg har forstått er et togvindu begynner å bevege seg litt saktere. Jeg ser hus, lys, snø, veier, trær. All min oppmerksomhet er festet på det som glir forbi, jeg ser fortsatt ingenting i rommet rundt meg. Hendene mine, hele kroppen min er borte. Plutselig er jeg bare der, på det toget, den natten. I noen minutter gir mitt perspektiv opp sin insisterende individualitet og blir den andres blikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar