søndag 25. oktober 2009

Reading now


"Med dunkende hjerte sjekket han. Han hadde lest riktig. Det ville altså si at Vernier hadde 'sitert' et vers av Mallarmé to år før det ble skrevet, at han hadde plagiert Verlaine ti år før 'Glemte arietter', at han hadde skrevet Gustave Kahn-poesi nesten et kvart århundre før Kahn selv! Det ville altså si at Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière og en hel del andre bare var kopister som hadde etterlignet en genial, miskjent poet som i ett eneste verk hadde klart å sammenfatte den substansen som tre eller kanskje fire generasjoner forfattere skulle nære seg av!"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar